Hem

All Nations är en kristen missionsorganisation som vill bryta ny mark för evangeliet.

På olika sätt delar vi budskapet om Jesus bland de folkslag och i de områden där få eller ingen hört om Guds kärlek.

Det här gör vi

Missionsinspiration

Genom missionsinspiration på sociala medier, undervisnings-material, seminarier och konferenser mobiliserar vi människor i Sverige till bön och engagemang för de minst nådda folkslagen.

Litteratur

Vi skapar, publicerar och sprider litteratur kring mission och andlig uppbyggelse. Denna litteratur, som har ett kontextuellt fokus, görs särskilt tillgänglig för fattiga pastorer och ledare i Asien.

Evangelisation och församlingsplantering

Genom partnerskap med lokala arbetare understödjer och deltar vi i evangelisation och församlings-plantering bland några av världens minst nådda folkslag.

Evangelisation på internet

Genom sociala medier och hemsidor inspirerar och utrustar vi Guds folk att dela evangeliet på internet och nå ut med evangeliet på ett kontextualiserat sätt.

Lärjungaträning i utsatta områden

Genom distanslärjungaskolor, böne- och uppmuntransresor,

bibelundervisning och lärjunga-träning utmanar vi asiatiska kristna att växa i relationen med Jesus och att gå till de onådda.

Kvinnors rättigheter

Vi arbetar med en särskilt överlåtenhet till kvinnors rättigheter och fokuserar framförallt på förändring av mäns attityder kring kvinnor.

Vi har som vision att mobilisera Guds folk till förbön för de onådda och att resa upp förebedjare för områden och folk som få känner och kanske ingen ber för.

Genom dina gåvor kan vi göra mer och hjälpa fler.

Vi anordnar regelbundet bön- och missionsresor till Asien.

Asien – församlingens stora utmaning!

Nöden och de väldiga behov som finns på denna kontinent kan bara mötas av evangeliet. Nu är Guds tid för Asien!