ASIEN

Asien – församlingens stora utmaning!

 Tillsammans med Nordafrika utgör Asien hjärtat i det som brukar kallas 10/40-fönstret (utifrån koordinaterna 10 grader norr till 40 grader norr om ekvatorn).


Inom detta område finns 97% av de människor som inte fått höra evangeliet och man beräknar att det finns ca 5570 folkslag i och strax utanför fönstret som saknar en livskraftig kyrka. Många av dem saknar helt kristen närvaro.

 

Nöden och de väldiga behoven kan bara mötas av evangeliet. Nu är Guds tid för Asien! Tid för människor att höra om Guds kärlek för första gången, tid för liv att förvandlas och tid för Jesus att få den kärlek och tillbedjan som han förtjänar från de människor som han har friköpt med sitt blod.

 

Asien är världens största och mest befolkade kontinent, och upptar 29,8% av jordytan. Här finns en befolkning på ca 4,7 miljarder människor, 60% av jordens invånare.

 

I Asien finns också 80% av världens fattiga, och 578 av 925 miljoner hungrande. Mer än 40% av människorna i Sydasien lever på mindre än 1,25 US-dollar om dagen. Naturkatastrofer, svält och socioekonomisk orättvisa strukturer binder människor och hindrar dem från att förändra sin situation.

 

Denna kontinent har varit vaggan åt alla de stora världsreligionerna, men fastän evangeliet först predikades i Asien är det den minst nådda kontinenten. Islam, hinduism, buddhism med flera religioner håller människor i ett järngrepp och miljoner människor har aldrig hört talas om Guds kärlek eller hört namnet Jesus.

Här finns vi

Sydasien bjuder på en explosion av färger, dofter och ljud. Här finns väldiga människoskaror och tusentals folkslag som väntar på att få höra evangeliet.