Bli förebedjare

Vi har som vision att mobilisera Guds folk till förbön för de onådda och att resa upp förebedjare för områden och folk som få känner och kanske ingen ber för.

Bli förebedjare

Genom information och resurser för bön vill vi vara med och resa upp en förbönsrörelse för de minst nådda folkslagen. Som förebedjare får du regelbundet uppdateringar om vad Gud gör och om behoven bland länder och folk i Asien. Du har också möjligheten att ”adoptera” och särskilt be för ett visst folkslag.


Kontakta oss nedan och bli förebedjare.

 

 
 
 
 

Vi har som vision att mobilisera Guds folk till förbön för de onådda och att resa upp förebedjare för områden och folk som få känner och kanske ingen ber för.

Genom dina gåvor kan vi göra mer och hjälpa fler.

Vi anordnar regelbundet bön- och missionsresor till Asien.

Asien - församlingens stora utmaning!

Nöden och de väldiga behov som finns i denna kontinent kan bara mötas av evangeliet. Nu är Guds tid för Asien!