Dela evangeliet online

Av alla de verktyg som finns för att dela evangeliet är internet det kraftfullaste

och samtidigt det minst utnyttjade.

Få tips om vad du kan göra

De bästa internetverktygen och hemsidorna för att dela evangeliet är antagligen inte uppfunna ännu. Kanske är du den som Gud vill använda till att skapa dem?

Dela evangeliet online

Att använda sig av internet för att dela evangeliet är kostnadseffektivt och har potentialen att nå enorma mängder människor, även de som lever i stängda länder dit missionärer har svårt att gå. Tyvärr har den kristna kyrkan inte insett kraften i att använda internet!


Kristen närvaro på nätet har blivit allt vanligare men i regel rör det sig om församlingshemsidor och interna bloggar/forum för redan kristna. Få använder internet som ett verktyg att nå människor med evangeliet! Sekter, villolärare och extrema islamister är dock väldigt aktiva med att sprida sin tro på nätet. Detta har också resulterat i att dessa grupper får allt fler anhängare.

De få kristna grupper och individer som är verkligt aktiva på nätet tenderar att vara missnöjda och bittra. Fokus är ofta kyrkors/ ledares fel, och vidlyftiga spekulationer om antikrist och den sista tiden. Andra öser ur sig hat och galla mot islam, new age, samhället etc. Istället för att föra människor till frälsning och ett kristet liv väcker dessa kategorier avsmak hos de flesta människor.

 

Det är dags att vi som Kristi kyrka tar tag i utmaningen att dela vår tro på internet! Det här häftet vill hjälpa dig, dina vänner, och din församling på vägen.m