Missionsresor

Missionsbefallningen är för stor för att uppfyllas av bara några få. Följ med på våra resor och bli en del av det Gud gör i Sydasien

Missionsresor

Vi anordnar regelbundet bön- och missionsresor till Sydasien. På dessa resor får du möjlighet att se, uppleva och bli en del av det som Gud gör bland de människor på jorden som är minst nådda av evangeliet. Känner du dig manad att följa med? Hör av dig!