Sydasien

Sydasien

Sydasien är ett av världens mest tätbefolkade områden. Här bor en fjärdedel av världens befolkning och regionen är en av världens fattigaste. Här finns också vaggan för världsreligionerna hinduism och buddhism. Hundratals folkslag och miljoner människor i Sydasien har ännu inte nåtts av evangeliet. Vi arbetar tillsammans med lokala kristna, för att initiera lärjungarörelser på några av de mest otillgängliga och svårarbetade platserna i området.