Vad är All Nations?

Vår passion är att göra Jesus känd där ingen hört

Vad är All Nations?


Vi inser att världen är stor och behoven många. Därför har vi överlåtit oss till att göra det andra inte gör, och att gå dit andra inte går.


Vårt fokus är de folkslag och regioner som är minst nådda, coh där få eller ingen arbetar.


Tillsammans med nationella församlingar och missionärer arbetar vi för att göra Jesus känd och älskad bland människor i Pakistan, Indien, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka och Maldiverna.


Vi är en församlingsförankrad organisation vars styrelse tillsätts av de församlingar som står bakom arbetet.  


Organisationen tro och förkunnelse anknyter till de klassiska trosbekännelserna, den Apostoliska och den Niceno – konstantinopolitanska samt Lausannedeklarationen.


Vi samarbetar med församlingar och organisationer som delar det centrala i vår tro och har samma hjärta för de onådda.


Våra värderingar


Gudsrikesfokus 


All Nations’ fokus är inte att bygga sitt eget namn utan att arbete för att utbredda Guds rike. Detta gör vi tillsammans med sådana som delar detta Gudsrikesfokus, bröder och systrar från olika folk.


Pionjärt 


All Nations vill nå de minst nådda folken med evangeliet, ”vill gå dit andra inte går och göra det andra inte gör”. 


Multiplicerande lärjungaskap 


All Nations’ fokus är att göra lärjungar som gör lärjungar. Detta sker genom långsiktiga, kärleksfulla relationer samt genom att leda med exempel. 


Integritet 


All Nations betonar vikten av ärlighet, transparens och öppenhet. 


Team


All Nations tror på styrkan i att arbeta tillsammans och i att bygga och arbeta i team. Detta innebär att även om administrativt och visst annat arbete med fördel kan ske på egen hand, så företas missions- och evangelisationsresor i team efter Nya testamentets exempel. Arbetet med All Nations’ olika projekt sker normalt också i nära samarbete med andra organisationer eller nyckelpersoner.Asien - församlingens stora utmaning!

Nöden och de väldiga behov som finns i denna kontinent kan bara mötas av evangeliet. Nu är Guds tid för Asien!