Vad är All Nations?

All Nations är en kristen missionsorganisation som vill bryta ny mark för evangeliet.

På olika sätt delar vi budskapet om Jesus bland de folkslag och i de områden där få eller ingen har hört om Guds kärlek.

Vad är All Nations?

All Nations är en missionsorganisation som utgår från pingstförsamlingarna i Upplands Väsby och Uppsala, vars representanter utgör kärnan i All Nations styrelse. Samtidigt samarbetar vi både i Sverige och i Asien med församlingar, organisationer och enskilda kristna från olika bakgrunder. Grundläggande är att vi delar det som är fundamenten i kristen tro så som den kommer till uttryck i Lausannedeklarationen samt att vi bär på samma hjärta att nå de sargade och förlorade.

 

Vi har som vision att utbreda Guds rike och att se Guds härlighet manifesterad bland de folkslag som är minst nådda av evangeliet. Med ett särskilt fokus på Asien arbetar vi tillsammans med olika partners för att alla folk skall få del av de goda nyheterna. Vårt arbete kan sammanfattas med fyra ord: mobilisation, givande, bön och pionjärmission.


Mobilisation – Genom missionsmöten, seminarier, artiklar och sociala media utmanar vi kristna att bli en del av missionsbefallningens uppfyllande i vår tid.


Givande – Vi frigör ekonomiska resurser för strategiska missionsinitiativ och är på så sätt med och gör skillnad där det behövs som mest. Några exempel på All Nations engagemang är evangelisation, församlingsplantering och hälsovårdsinsatser i Himalaya, lärjungaträning och konferenser bland utsatta troende, påverkansarbete kring mäns attityder och kvinnors rättigheter, litteratur med mera.

 

Bön – Vi vill vara med och resa upp en förbönsrörelse för de minst nådda folkslagen. Därför producerar och sprider vi regelbundet förbönsresurser som hjälper människor att engagera sig i bön för en värld som följer Jesus.


Pionjärmission – Vi arbetar också för att initiera lärjungaskapande rörelser i ännu onådda områden. Detta sker primärt i Sydasien.


Missionsbefallningen är för stor för att uppfyllas av bara några få. All Nations är en av många organisationer som når ut med evangeliet till de som ännu inte hört och vi vill arbeta tillsammans med andra för att nå fler. Har du eller din församling ett hjärta för Asien och de onådda? Kontakta oss! Vi besöker gärna din församling och berättar mer om vårt arbete.


 

Asien - församlingens stora utmaning!

Nöden och de väldiga behov som finns i denna kontinent kan bara mötas av evangeliet. Nu är Guds tid för Asien!